Bilstol – hvordan sette et barn trygt i bilen?

Av sikkerhetsårsaker er det bare tillatt å kjøre med et barn i bilen så lenge barnet er plassert i en bilstol. For at een bilstol kan fungere som det skal, skal man imidlertid ta hensyn til høyden og vekten på den yngste passasjeren når man kjøper setet. Hvilke andre sikkerhetsregler gjelder for transport av barn i bil?

Hva skal du legge vekt på når du skal velge bilstol?

En av utfordringene foreldre med bil står overfor, er å tilpasse bilstolen etter barnets behov. Da kan man gjerne benytte standarder som er utviklet for bilstoler. Disse standardene tar hensyn til barnets høyde (standarden i-Size ECE R129) eller vekt (standarden ECE R44/04) og tilordner disse parametrene til de enkelte aldersgruppene.

Standardene nevnt ovenfor skal imidlertid bare fungere som en veiledning når du velger en bilstol for barnet ditt. Før du kjøper den valgte modellen, forsikre deg at:

Hvis den bilstolen du har valgt, ikke gir mulighet for justering, er det nødvendig å bytte den når barnet overskrider vekt- eller høydegrensen oppgitt av produsenten. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som følger med stolmodellen du har kjøpt.

Bakovervendt eller forovervendt bilstol?

Det anbefales over hele verden at yngste barn transporteres i en bilstol som er bakovervendt. Det er sikkerhetsårsaker som tilsier dette.

Hodet til en nyfødt baby er veldig stort i forhold til resten av kroppen og barnets nakke er ikke sterk nok til å kunne holde vekten av hodet ved en bråstopp. Ved å sette barnet i en bilstol som er vendt mot kjøreretningen minimaliserer man risiko for alvorlig skade. Dette er bekreftet i gjennomførte prøver som viser at kreftene som i dette tilfellet virker på barnet, er 5 ganger mindre.

Har barnets alder noe betydning for om det skal settes mot kjøreretningen? Bilstoler montert bakovervendt blir klassifisert på samme måte som stoler montert forovervendt – det er høyden og vekten og ikke alderen til barnet som er avgjørende.

Hva er de grunnleggende reglene for transport av barn i bilstol?

Selv om du har kjøpt en bilstol tilpasset vekten og høyden på barnet og montert den i bilen på en riktig måte, så er det ikke alt. De andre faktorene som påvirker sikkerheten av barnet ditt under en bilreise er:

Hvor lenge skal barnet ditt bruke en bilstol? Alderen er ikke avgjørende her fordi regelverket fokuserer på høyden. Det er påbudt at barn under 135 cm settes i en bilstol. Barn mellom 135 og 150 cm kan transporteres uten bilstol hvis det ikke er mulig å finne passende stol.

Er det mulig å leie bil med bilstol?

Skal du på ferie med familien? Hvis du ønsker å reise med leid bil, anbefaler vi å leie en bil med bilstol. Vi vet hvor viktig det er for foreldre at barna deres er trygge. Det er gunstig å leie en personbil med bilstol. Leiefirmaet vårt vil velge en stol tilpasset høyden og vekten på barnet ditt slik at dere trygt kan reise videre.

Er du interessert i tilbudet vårt? Vil du bestille bil med bilstol for en bestemt periode? Ta gjerne kontakt med oss og bli kjent med tilbudet.

Andre nyheter