Leasing vs. langtidsleie. Hva bør man velge?

Hvis du har behov for en bil, kan du benytte deg av flere alternativer – du kan søke om billån, bruke leasing eller langtidsleie. Sistnevnte alternativ blir for tiden stadig mer populært. Men hva er forskjellen mellom leasing og langtidsleie? Her kan du lese om fordeler og ulemper ved disse løsningene.

Hva er leasing, og hvordan er den annerledes enn langtidsleie?

Både leasing og langtidsleie er metoder for å finansiere person- eller varebil. Leasingavtale betyr at leasinggiver stiller bilen til disposisjon for leasingtaker mot en fast månedsleie. Partene kan avtale at leasingtaker få mulighet for å kjøpe ut leasingbilen for et symbolsk beløp ved leieavtalens slutt.

Langtidsleie er et alternativ til leasing. Hva går det ut på? Leietaker får bilen til disposisjon for en viss periode, f.eks. 24 måneder. Avtalen gir ikke leietakeren mulighet for å kjøpe ut leiebilen, noe som betyr at etter avtalens slutt returneres bilen til utleieren. Leietakeren betaler månedsleie for bruk av bilen. I denne utleiemodellen er bilforsikring og service eierens, dvs. utleieselskapets, ansvar.

Leasing vs. leie – viktigste fordeler og ulemper ved disse løsningene

Leasing og langtidsleie skiller seg fra hverandre til tross for flere likheter. Du bør lære om fordelene og ulempene ved disse modellene for å kunne velge den beste løsningen for deg.

Hovedtrekk ved leasing:

Langtidsleie er et alternativ til leasing. Hva taler for denne finansieringmetoden? Det er viktig å kjenne til fordelene og ulempene for å bestemme hva som lønner seg mest for deg.

Langtidsleie kjennetegnes av:

Langtidsleie av bil kan lønne seg spesielt for næringsdrivende som er opptatt av bedriften ansikt utad og derfor vil de ha mulighet for å kunne bytte ut sine kjøretøy ved behov.

Leasing eller langtidsleie – hva er mest gunstig for deg?

Du bestemmer selv hvilken finansieringsform lønner seg mest for deg med tanke på din situasjon og forventninger. Hvis du liker å ha et bredt utvalg eller har behov for å bytte ut personbil med varebil i tråd med sesongsvingninger, vil langtidsleie ha flere fordeler i ditt tilfelle. Du vil da kunne nyttiggjøre deg fleksibiliteten til langtidsleietilbudet.

Har du behov for en viss bilmodell over lengre tid? Er du opptatt av å kjøpe ut bilen etter kontraktens slutt, bør du heller bruke leasing. Leasing kan også gi noen skattemessige fordeler til deg som er næringsdrivende.

Andre nyheter