Reaksjon ved trafikkulykke

Hvis du skulle være så uheldig å havne i en trafikkulykke, er det et par ting du bør tenke på.  

Sikre ulykkesstedet.

Først av alt er det nødvendig å slå på varselsystemet, for å beskytte deg sjølv på veien slik at andre bilister blir obs på hva som har skjedd.

Da er det viktig å sikre ulykkesstedet, med andre ord for å etablere en varseltrekant, for å redusere muligheten for ytterligere trafikkulykke. Som en generell regel, skal varseltrekanten på motorveiene være satt opp ca. 250 skritt før ulykkesstedet og på veier med minst 150 skritt.

Få hjelp

Når ulykkesstedet er sikret, er det viktig at du får en grunnleggende forståelse for situasjonen. Hvor mange personer er involvert i ulykken? Er det snakk om alvorlig skade? Hvis ja, hvor mange? Og så videre.

Etter du har vurdert situasjonen må du ringe nødnummer. Her er det nødvendig å kommunisere all informasjon, og prøve å holde hodet kaldt så godt det lar seg gjøre. Følgende spørsmål vil være fremtredende:

Vær obs på å ikke legge på for fort, i tilfelle det kommer fleire viktige spørsmål.

Gi førstehjelp

Etter at nødetatene har blitt informert, er det viktig å vise mot og ta vare på offeret.

Ikke vær redd for å gjøre noe galt! Umiddelbar handling kan redde liv, og er et uunnværlig ledd for å øke sjansen for å overleve.

Det viktigste er å holde ofrene varm og rolig på stedet. Dette gjelder spesielt om de er i sjokk, da de har en tendens til å bli raskere nedkjølt. I tillegg til er ting som et varmt teppe og betryggende ord til god hjelp. Dette gir ofrene en følelse av at de ikke er alene og at alt kommer til å gå bra.

Hvis et offer bevisstløst, bør du først sjekke pust og puls. Ved behov, bring personen inn i stabilt sideleie. Også i dette tilfellet er det viktig å holde personen varm med tepper, jakker eller det du eventuelt har med deg.

Har vedkommende sluttet å puste, vil det være nødvendig med gjenopplivning. Mer informasjon om dette kan du finne på steder som Røde Kors.

Andre nyheter