Nyinnflyttet i nabolaget – Hva nå?

Den første kontakten med de nye naboene

Det å være den nykommene i nabolaget kan være en utfordring. Du føler deg litt sårbar, du kan ikke «reglene» og kjenner ingen. Hvis du får nøkkelen fra utleier noen dager før, kan du fint bruke denne tiden til å bli kjent med naboene, og også forberede dem på at det kan forekomme litt flyttestøy i de kommende dagene.

Igjennom denne kontakten vil naboene få et godt første inntrykk, og den første kontakten er dermed også etablert. Dette legger grunnlaget for stemningen fremover.

Nabolaget inviterer deg til den nye leiligheten

Du bør ikke invitere dine nye naboer inn i huset som et første skritt. Tross alt kan noen kanskje ikke ha kontakt med de andre leietakere. Men, etter man har blitt bedre kjent og tatt noen naturlige første steg, som nevnt over, vil opprettholdelse av det gode forholdet til naboene være naturlig.  Et godt fellesskap gjør at man trives bedre, og skaper et godt miljø for nabolaget. Det trenger ikke å være invitasjon til en stor fest. En uformell prat over kaffe og småkaker er mer enn nok.

Andre nyheter