Kjæledyr

I Norge finnes det et strengt regelverk rundt import av kjæledyr.

Dette kommer av mange faktorer, blant annet sykdom. Norge er en av vå rabies-frie land, og tiltak gjøres naturligvis for å holde på dette. Likevel har reglene for import av husdyr blitt mye enklere og siden 2005 skal følgende bestemmelser gjelde:

1. ID-kort – utstedt av en autorisert veterinær. Tidligere trengte man et eget dokument fra Statens Dyrehelsetilsyn, dette er ikke lengre nødvendig.

2. Identifisering – Chip og leselig tatovering i øret. De fleste norske tollstasjoner har Mikrochipleser for FECAVA- eller ISO-standard. Har dyret annen type microchip, må eieren selv ha utstyr for å lese denne.

3. Rabiesvaksine – Forsikre deg om at vaksinen er gyldig! Dette betyr at dyret har vært i samsvar med anbefalingene fra fremstillingslaboratoriet. En hund må være minst 3 måneder ved første vaksinasjon. En katt må være minst 12 måneder.

4. En blodprøve. For å kartlegge og behandle ulike sykdommer dyret kan ha.

5. Bendelormbehandling – I løpet av de første 7 dagene etter innførsel må behandlingen gjentas og og legges inn i passet av veterinær.

6. Dyret har oppholdt seg i minst 6 måneder før innreise i EU / EFTA-området

Andre nyheter