Feil drivstoff på bilen

At en bil er fylles med feil drivstoff er en noe vanlig feil, og skjer oftere enn man tror. Spesielt i utlandet er det ikke alltid greitt å vite hva som er diesel, og hva som er bensin. Et uhell av slik art vil være fordelaktig å unngå, da feilfylling vil kunne føre til motorskader og flere tusen kroner i reperasjoner.

Bensin framfor diesel.

Dette gjelder først og fremst hvis du har tanket bilen med bensin i stedet for diesel. Dersom motoren startes deretter, vil det ugunstige brenselet fordeles gjennom hele systemet. Derfor må hele innsprøytningssystemet, inkludert høytrykkspumpe, injektorer, drivstoffslanger og tank erstattes.

En slik ulykke kan derimot lett unngås ved at dieselpumpene noen steder er tykkere enn bensinpumper, og derfor ikke vil passe inn bensinåpningen hos en bil som går på bensin.

Hvis en leiebil fylles med feil drivstoff, vil da leietaker være nødt til å betale kostnadene ved eventuell skade på motoren.

Andre nyheter