5 gylne regler for lagring

Mange har opplevd dette scenariet en eller annen gang – Bremselysene på bilen foran lyser, og vi som sjåfører er i vår egen verden og oppdager det for sent, så smeller det.

Selv om flere har vært i samme situasjon, vekker en slik hendelse dessverre for mange sinne, frustrasjon og til og med aggresjon. Mange oppfører seg som om det var første gang de opplevde noe lignende.

Faktisk har det vært flere ulykker i år, enn noen gang tidligere.

Den gode nyheten er at alle kan bidra til at det skjer færre ulykker. Her er noen tips.

  1. Trafikkork

En stor del av trafikksituasjoner baseres på rutiner og regler. Men, faktorer som vær, veiarbeid og situasjoner som oppstår med andre sjåfører, rett og slett menneskelig svikt, preger også tryggheten på veiene.

Et eksempel:

Michael sitter i bilen med sin kone og to barn. Bilen nærmer seg et veikryss på motorveien, og plutselig er Michael usikker på hvilken retning han skal kjøre i. Følgende bilister bremser kraftig når han stopper, og dermed svikter trafikksituasjonen.

Når en bil stopper i en trafikksituasjon, vil følgende biler bli tvunget til å stoppe. Dette er det vi typisk kaller «trafikkork» eller rett og slett «bilkø»
En situasjon hvor trafikken på veien står stille, eller beveger seg sakte.

  1. Ta køsituasjonen på alvor.

Ofte i trafikkorksituasjoner, vil det komme en radiovarsling om dette, slik at bilister kan være forberedt, og eventuelt velge, om mulig å ta en annen vei. Det er også greit å være forberedt på en slik type bilkø så man kan ta hensyn til korrekt sikkerhetsavstand, og å være i stand til å senke tempoet når man nærmer seg køen.

  1. «Stop and go»

Dette begrepet kommer fra trafikksituasjoner hvor det er tung trafikk og mye kø, og hvor bilen periodevis må stoppe helt, for deretter å kjøre sakte noen meter, og deretter stoppe igjen. Her er det viktig å ha tålmodighet for å unngå unødvendige uhell. Husk at alle de andre bilistene er i same situasjon.

  1. På stedet hvil

Tilbake til Michael – Han er nå stresset. Ingenting går som planlagt, og bilen har stått i flere minutter på stedet hvil. Familien er utålmodig og lysten er liten til å sitte mye lengre i bilen. Det har vært en «stop and go» situasjon i over en time.

Det går eventuelt an å ta et avbrekk, så langt det lar seg gjøre, til trafikken har løsnet. Kjør for eksempel inn til nærmeste kjøpesenter. Strekk på bena på parkeringsplassen, eller ta en matbit og kanskje en aldri så liten shopperunde inne på senteret. Plutselig har tiden gått og trafikksituasjonen ser mye lysere ut.

  1. Vike for utrykning

Når familien er tilbake i bilen igjen, går det ikke lenge før de hører sirener. Michael er rask med å kjøre så langt inn til høyre som han får til, og har dermed bidratt til å skape et kjørefelt for nødsituasjoner, slik at utrykningskjøretøyet lett kommer forbi og fram til nødsituasjonen..

Andre nyheter