Elektrisk Varebil

Bompenger 2020 for el varebiler i Oslo 

bompenger 2019 2020 bompengefritak bompengeregler el varebil elbil elektrisk varebil Oslo Bergen Stavanger Rogaland bompengepartiet
Bompasserings priser i Oslo for vanlig biler – skilt

Redusert bompengeavgift for el varebiler
Fra og med 1. juni 2019 ble bompengefritaket for både elbiler og el varebiler fjernet, og redusert bompengeavgift ved passering gjennom offentlige bomstasjoner i Norge ble innført. Det skal fortsatt lønne seg å kjøre grønt og derfor er den nye taksten for el varebiler langt lavere enn taksten for fossildrevne varebiler. Som et eksempel betaler man i Oslo-området på det meste 8 kr per passering (rushtid) med autopassbrikke og 10 kr uten autopassbrikke. I Oslo-området opereres det også med forskjellige takster i de ulike bomringene (Bygrensen / Osloringen / Indre ring).

Nulltakst gjeninnføres fra og med mars 2020!
Et virkemiddel politikerne ønsker å ta i bruk for å redusere utslipp fra transportsektoren samt stimulere til økt salg av el varebiler er gjeninnføring av nulltakst kun for el varebiler fra og med mars 2020. Det antas at insentivet vil ha en varighet på minimum tre år.
For bedrifter med mange bompasseringer i løpet av en arbeidsdag vil bompengeutgiften utgjør en betydelig andel av driftskostnadene. En el varebil fra Volkswagen kan derfor være en gunstig løsning.

Krav om bombrikke også for el varebiler
Alle el varebiler må kjøre med en bombrikke i frontruten gjennom bomstasjoner. For å registrere el varebilen din må du henvende deg til bomselskapet som opererer der du kjører i arbeidsdagen og be om å få opprettet en bomavtale. Om du kjører uten bombrikke gjennom en bomstasjon vil bomringselskapet sende deg en faktura for denne i posten. 

Parkeringsregler 2019 |Elektriske varebiler

el varebil elektrisk elbil parkering parkeringsregler Oslo Bergen kommune 2019 2020
Skilt for elektrisk varebiler i oslo

Parkeringsregler el varebil 2020 Hovedregelen for parkering av el varebiler, elbiler og hydrogenbiler er at man kan parkere gratis på offentlig avgiftsparkering. Dette gjelder også i beboerparkeringsområder. Det er ladeplikt og betalingsplikt på kommunale ladeplasser der dette er skiltet.Fra 2017 ble det derimot opp til hver enkelt kommune om de ønsket å videreføre gratis parkering i sin kommune. Der det er gratis parkering på kommunale parkeringsplasser kan du stå kostnadsfritt med elbil/ el varebil i inntil to timer om ikke annet er oppgitt. Det er imidlertid smart å sjekke skiltingen nøye for å unngå bot da det i noen kommuner kan være betalt parkering også for elbiler/ el varebiler.

Egne lade- og parkeringsplasser for el varebiler
I bysentre vil det kunne være egne ladeplasser for el varebiler. Disse er noen steder gratis men kan også ha egne parkeringsregler. Underskilting på parkeringsskiltet kan forekomme med informasjon om unntak fra tidsbegrensninger, krav om oblater eller lignende. Parkeringsplasser som er sperret med bom, parkeringshus og lignende har også ofte egne p-regler.

Urskive el varebil
Hvis parkeringsplassen har tidsbegrensning må du huske å bruke urskive når du parkerer. Det finnes både digitale og manuelle urskiver.