Tips for leie

Flytteprosessen kan variere fra gang til gang, ikke bare grunnet mengde og størrelse av ting og møbler, men folk som er deltakende i flytteprosessen vil også ha ulike evner og gjøre ting i forskjellig tempo.

Spesielt i de tilfeller hvor to eller flere mindre husholdninger skal slås sammen til en stor, vil alle involverte på en eller annen måte være med i flytteprosessen. Ofte må man følge budsjett, og kan ikke velge alle de møblene man helst vil ha, og lignende. Det kan være lurt å ta i bruk den gamle sofaen eller kjøpe midlertidig rimelig, til man kan ta seg råd til noe man virkelig vil ha.

Planlegg leiebilbestillinger så tidlig som mulig!

Husk – Reserver transport så tidlig som mulig, særlig i vår og sommerperioden.

Allerede uker før den store flyttedagen, bør frivillige som venner og familie få mulighet til å krysse av dagen i kalenderen, slik at man forsikrer seg om at så mange som mulig kan stille på selve dagen.

De som er i stand til å overlate selve flytteprosessen til en profesjonell, er heldige. Har man økonomi til dette kan det være et greit alternativ, men som de fleste andre vil det å inkludere venner og familie være det lureste både økonomisk, og siden det kan gjøres til en hyggelig, sosial prosess.

Andre nyheter