Hva gjør den overlading så farlig?

Hva er faren ved en overbelastning? En standard personbil er ikke designet for å tåle høy belastning. Men, også en lastebil med høy belastning truer trafikksikkerheten. Vær derfor forsiktig og ikke belast kjøretøyet mer enn nødvendig, uansett størrelse.

Eksempler på farer ved overbelastning av kjøretøyet:

Andre nyheter